AI Science Café Series 2020: Chronorobotika – roboti a jejich adaptace na změny prostředí. S Tomášem Krajníkem

St 18. 11. 2020 18:00 Online událost

Pro zajištění dlouhodobě účinného fungování robotů je zapotřebí, aby byli schopni přizpůsobit se změnám přirozeného i lidmi obývaného prostředí. Představíme metody, které robotům umožňují vytvářet a udržovat prostorové a časové modely environmentální dynamiky a předvídat budoucí stav prostředí, ve kterém pracují. Ukážeme, jak tyto schopnosti přispívají k jejich celoživotnímu učení v oblasti sociální inteligence, zlepšují efektivitu jejich práce a zvyšují tak jejich oblíbenost u lidí, kteří s nimi pracují. Zaměříme se na člověka a jeho pojetí času a metody, jež jsou schopny zavést dynamiku do environmentálních modelů, které nejmodernější roboti využívají.

Debatu s Tomášem Krajníkem po přednášce povede Dr. Michael Londesborough.

Své dotazy můžete Tomáši Krajníkovi položit v den přednášky na následujícím odkaze: https://app.sli.do/event/oxnj5d20

Přenášeno živě na Facebooku Českého centra Londýn 
UDÁLOST NA FACEBOOKU

Tomáš Krajník
Tomáš Krajník působí v oboru mobilní robotiky, specializuje se především na dlouhodobé navigace mobilních robotů v měnícím se prostředí. Navrhl několik metod reprezentace nestálosti měnícího se prostředí vedoucí k postupnému zlepšení účinnosti mobilních robotů. Navrhl a zavedl softwarové knihovny pro spolehlivou vizuální navigaci a sledování, které využívají NASA, EPFL, KIT, AIT a další. Podílel se také na úspěchu ČVUT v soutěžích MBZIRC a DARPA. Aktivně spolupracuje s několika britskými univerzitami a společnostmi a výzkumnými ústavy z celého světa.

Michael Londesboroug
Dr. Michael Londesborough, Ph.D. je britský vědec pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, zaměřuje se na výzkum sloučenin boru. Je držitelem mnoha vědeckých ocenění, mj. třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky. Spolupracuje s British Council v Praze, podílí se na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci (soutěž FameLab). Za své popularizační aktivity získal např. od AV ČR Medaili Vojtěcha Náprstka (2009). 

Součástí cyklu 
AI SCIENCE CAFÉ SERIES 2020 
Umělá inteligence, fenomén 21. století, původně doména science fiction a ne více než několika technologicky pokročilejších mozků a počítačových odborníků, se stala předmětem diskuzí a jedním z klíčových hnacích motorů pokroku lidstva. Cyklus AI Science Café Series, čítající pět přednášek světově uznávaných odborníků, si klade za cíl představit různé otázky týkající se našich profesních i osobních životů, o kterých bude možno následně diskutovat. Jelikož na téma umělé inteligence vyvstává více otázek než odpovědí, Science Café se pokusí odhalit trendy a pravděpodobný vývoj, který v budoucnosti nastolí nevyhnutelné společenské a technologické změny.

Součástí cyklu SCIENCE CAFÉ SERIES 
Science Café je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci a inovátory současnosti pořádaný Českým centrem v Londýně. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými otázkami. Jako inspirace posloužil fenomén Café Scientifique, který spatřil světlo světa v roce 1998 ve Spojeném království, odkud se zanedlouho rozšířil do celého světa, a jehož cílem bylo sdílet prostor i konverzaci nad šálkem kávy či sklenkou vína o nejnovějších vědeckých a technologických poznatcích a trendech.  

Partneři této události

Informace o události

  • Název události: AI Science Café Series 2020: Chronorobotika – roboti a jejich adaptace na změny prostředí. S Tomášem Krajníkem
  • Datum: St 18. 11. 2020
  • Čas: 18:00
  • Adresa: Online událost

Podobné události